ඉතිහාසය

1993

/history/

සාමාන්‍යාධිකාරී ෂියාඕ මහතා ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර කිරීමට පටන් ගත්තේය.

1997

image2

අපි ඉටිපන්දම් ව්‍යාපාර කිරීමට පටන් ගත් අතර 1998 වන විට අපි අපේම වෙළඳ නාමයක් වන “ද්විත්ව ශුද්ධකම” ලියාපදිංචි කළෙමු.

2003

image3

අපගේ ඉටිපන්දම් කම්හල පිහිටුවන ලද අතර, ප්‍රධාන වශයෙන් අප්‍රිකාව, මැදපෙරදිග සහ දකුණු ඇමරිකා වෙළඳපොළවල් සඳහා ගෘහස්ථ ඉටිපන්දම් නිෂ්පාදනය කරයි.

2005

image4

අපගේ සමාගම වෘත්තීය සේවය සඳහා ලියාපදිංචි කර ඇත.

2010

/history/

ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අපි සුවඳැති ඉටිපන්දම්, කුළුණු ඉටිපන්දම්, කඩදාසි ඉටිපන්දම්, භාජන ඉටිපන්දම්, අත්කම් ඉටිපන්දම් ඇතුළු අභිරුචි ඉටිපන්දම් කිරීමට පටන් ගත්තෙමු. තවද අපි අපගේ වෙළඳපල එක්සත් ජනපද හා යුරෝපා සංගම් වෙළඳපොළට සංවර්ධනය කළෙමු.

2020

/history/

අපගේ මුල් අභිලාෂය පිළිබඳව අප තවමත් සත්‍ය ලෙසම රැඳී සිටිමින් ඉදිරියට යමු